Quy Định Đánh Giá Chất Lượng Tài Xế Carback Trên Toàn Hệ Thống

Từ ngày 04/02/2020, Carback chính thức triển khai quy định đánh giá chất lượng tài xế trên toàn hệ thống định kỳ tuần/lần. 

1.QUY ĐỊNH CHUNG

Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng dành cho tài xế hoạt động với loại hình dịch vụ Carback sẽ như sau:

  • Thời gian hiệu lực: 04/02/2019 cho đến khi có thông báo mới
  • Đối tượng: Tài xế sử dụng ứng dụng Carback, dịch vụ Carback
  • Tần suất: Định kỳ hàng tuần hệ thống ghi nhận điểm đánh giá từ khách hàng của tài xế. Nếu điểm đánh giá vi phạm tiêu chuẩn chất lượng theo công bố trên, Carback sẽ xử lý như sau:
    • Bước 1: Gửi tin nhắn nhắc nhở cảnh báo về điểm đánh giá
    • Bước 2: Nếu sau 2 lần cảnh báo, điểm chất lượng dịch vụ của Tài xế vẫn không đạt theo quy định, tài khoản của Quý đối tác sẽ bị ngừng hoạt động tạm thời cho đến khi có thông báo kích hoạt lại từ Carback. (Lưu ý: Đối với mức độ vi phạm nghiêm trọng, Carback sẽ ngừng hợp tác tạm thời với Quý đối tác chỉ sau 1 lần cảnh báo)
  • Các mức chế tài đối với các vi phạm về Chất lượng dịch vụ của Carback: 

Lưu ý: Trong trường hợp Quý đối tác có hành vi vi phạm các tiêu chuẩn chất lượng mà Carback đánh giá là gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản hoặc hình ảnh, danh tiếng của Carback, Carback có quyền tăng nặng hình thức chế tài tùy mức độ.

2. HỖ TRỢ

Trường hợp có thắc mắc hay cần giải trình các chuyến đi bị hành khách phàn nàn thì Quý đối tác liên hệ Carback thông qua các kênh:

Bộ phận hỗ trợ của Carback sẽ xem xét giải trình của Quý đối tác và phản hồi kết quả trong thời gian sớm nhất.
<Phụ lục> Quy định chi tiết tiêu chí đánh giá sự cố chất lượng dịch vụ Carback
Với mong muốn hợp tác bền vững trên tình thần tuân thủ NGUYÊN TẮC CỘNG ĐỒNG, Carback đề nghị Quý đối tác thực hiện tốt và đảm bảo các tiêu chí chất lượng dưới đây: