Cùng Carback lan tỏa niềm tin chiến thắng‼️‼️

Trong giai đoạn 1 chống dịch COVID-19, Việt Nam ta đã đạt những kết quả tích cực. Hiện nay, trước tình hình dịch bệnh trở lại và ngày càng căng thẳng, hơn lúc nào hết, sự đoàn kết, chung tay của mọi tầng lớp nhân dân cùng phòng chống dịch bệnh là điều vô cùng cần thiết.

Mỗi người dân phải có ý thức xây dựng lối sống phù hợp, tạo thói quen có lợi cho sức khỏe, cùng lan tỏa yêu thương đến cộng đồng, nhất là nhóm người dễ bị tổn thương.

Khách yêu hãy cùng Carback đồng lòng đề cao cảnh giác, không chủ quan và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh nhé.