Bộ Quy Tắc Ứng Xử Tài Xế Carback

Nhằm mục đích nâng cao chất lượng dịch vụ tới khách hàng, thể hiện tính chuyên nghiệp dịch vụ của các đối tác tài xế. Công ty CP công nghệ Carback đưa ra thoả thuận về hình thức xử lý đối với hành vi vi phạm Bộ quy tắc ứng xử của Đối tác tài xế gây ảnh hưởng đến uy tín và sự hoạt động của công ty CP công nghệ Carback.

Download chi tiết tại đây: http://bit.ly/quytacungxucarback